Animační programy

V rámci výtvarně řemeslného ateliéru nabízíme školským zařízením a veřejnosti výukové programy – Animační programy. Tyto programy jsou zaměřené na znovuobjevení kouzla starých řemeslných technik a seznámení se s výtvarnými technikami prožitkovým učením. V rámci programu je i prohlídka galerie U Klaků, kde se dvojnožci seznámí s různými současnými výtvarníky /každý měsíc je výstava obměňována/. Programy jsou určené  pro skupiny s maximálním počtem 15 dvojnožců. Cena výukového programu se odvíjí od obsahu výuky a jeho délky.