Kurz pro předškoláky

Kurzíček je určen většinou malým dvojnožcům od 3 do 6 let. V hodinách se budeme snažit proniknout do tajů a krásy ne jen výtvarných technik. Budeme pracovat převážně prožitkovým učením, kde si rozvinete všechny vzdělávací oblasti, které směřující k naplnění kompetencí předškolního vzdělávání. Činnosti, které v tomto kurzíčku nabízím, vychází z RVP PV. Při práci s jedincem či skupinou vždy respektuji individualitu dítěte. S dětmi pracuji v co nejširším rozsahu, aby získaly zkušenosti a nebály se projevovat verbálně i neverbálně. Nejdůležitější je však to, aby dokázali mezi sebou komunikovat a spolupracovat.

Lektor:

  • BcA.et.Bc. Máta Klaková